045 851 68 76 ma t/m vr 09:00 - 18:00 uur
8, 8
uit 1070 beoordelingen

Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact op.

WOZ-waarde en woning

+ - Kan ik al aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021 doen, terwijl er een bezwaarprocedure loopt tegen de WOZ-waarde van 2022?

Ja, voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 gebruikt u de WOZ-waarde die vorig jaar vastgesteld is. U kunt dus gewoon aangifte inkomstenbelasting doen over 2021. De WOZ-waarde van dit jaar heeft u pas volgend jaar nodig (op het moment dat dan aangifte gedaan wordt over belastingjaar 2022.

+ - Waarom zou ik de bezwaarprocedure uitbesteden en het niet zelf doen?

De gemeente moet de WOZ-waarde bepalen op basis van regelgeving die is vastgelegd in de Wet WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken). Door onze deskundigheid op het gebied van de Wet WOZ en onze jarenlange ervaring in het voeren van effectieve WOZ-bezwaarprocedures ligt het slagingspercentage van door ons opgestarte procedures aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde (slagingspercentage van onze procedures in 2021 was 83%, tegenover het landelijke gemiddelde van 45%). Bovendien hebben we toegang tot een database met verkoopprijzen van woningen in heel Nederland. Hierdoor kunnen we een goed onderbouwd bezwaarschrift voor u opstellen en indienen.

+ - Waarom is jullie dienstverlening gratis?

Bij een gegrond bezwaarschrift wordt de WOZ-waarde verlaagd waardoor u jaarlijks minder belasting betaalt. De gemeente betaalt in dat geval aan ons een proceskostenvergoeding (op basis van een landelijke regeling). Dit vormt onze beloning. Wordt het bezwaarschrift afgewezen, dan nemen wij alle kosten van de betreffende zaak voor onze rekening.

Zodoende zijn er voor u als klant dus nooit kosten verbonden aan onze dienstverlening.

+ - Binnen welke termijn moet het bezwaarschrift worden ingediend?

Nadat u de WOZ-beschikking (staat vermeld op de aanslag gemeentelijke heffingen die u elk jaar ontvangt) van uw gemeente of belastingsamenwerking heeft ontvangen, dient binnen zes weken bezwaar gemaakt te worden. Vindt u de WOZ-waarde te hoog of wilt u de WOZ-waarde gewoon laten controleren, wacht dan niet en meld u direct bij ons aan. Uiteraard houden we voor elke zaak nauwkeurig bij wanneer het bezwaarschrift ingediend moet zijn en zorgen voor een tijdige indiening van het bezwaarschrift. U heeft er zelf geen omkijken meer naar en wij houden u op de hoogte.

+ - Wat gebeurt er nadat ik me heb aangemeld?

Direct na uw aanmelding ontvangt u een e-mail waarin we uw aanmelding bevestigen. Door de klikken op de link ”downloaden” in deze e-mail kunt u de machtiging, de overeenkomst en de vragenlijst (met vragen over de woning) downloaden. We vragen u om deze stukken, samen met kopie/scan van uw aanslag gemeentelijke belastingen naar ons te retourneren. U kunt de stukken naar ons retourneren per e-mail of per post. Na ontvangst van deze stukken, starten we voor u kosteloos de procedure om de WOZ-waarde te verlagen. Vervolgens stellen wij het concept-bezwaarschrift op en sturen dit naar u op ter goedkeuring. Nadat u hiermee akkoord bent gegaan, dienen we het bezwaarschrift in. Als we van mening zijn dat het niet zinvol is om bezwaar te maken, laten we u dit zo snel mogelijk (uiteraard tijdig voor het aflopen van de termijn) weten. Aanmelden kan door het aanmeldformulier op onze website in te vullen en te versturen of door te bellen met ons kantoor (045 – 851 68 76).

+ - Moet ik de aanslag gemeentelijke heffingen betalen als jullie bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Ja, de aanslag gemeentelijke heffingen dient u gewoon te betalen als we voor u een bezwaarschrift indienen. Wordt de WOZ-waarde verlaagd, dan wordt automatisch ook de aanslag gemeentelijke heffingen (OZB) en de aanslag waterschapsbelasting verminderd. Eventueel te veel betaalde belasting ontvangt u automatisch terug van uw gemeente of belastingsamenwerking.

+ - Ik ben in de loop van het jaar eigenaar geworden van een woning. Kan ik toch bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Ja. Bent u in de loop van het jaar eigenaar geworden van een woning via een erfenis of aankoop, dan heeft u waarschijnlijk zelf geen WOZ-beschikking ontvangen. Doordat u in de loop van het jaar eigenaar van een woning bent geworden, bent u juridisch belanghebbende geworden ten aanzien van de WOZ-waarde van die woning en kunt u dan ook bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wij kunnen voor u een WOZ-beschikking (waarop de WOZ-waarde van de woning vermeld staat) aanvragen. Is de WOZ-waarde te hoog, dan maken we vervolgens voor u bezwaar tegen deze WOZ-waarde. Wilt u meer weten hierover? Stuur ons dan een e-mail of bel 045 – 851 68 76.

+ - Wanneer weet ik of het bezwaarschrift is toegewezen?

De gemeente of belastingsamenwerking moet het bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde afhandelen in het kalenderjaar waarin het is ingediend. Dit betekent dus dat u voor het einde van het jaar weet of de WOZ-waarde verlaagd wordt of niet. Als we de beslissing op het bezwaarschrift ontvangen, stellen we u hiervan natuurlijk zo spoedig mogelijk per e-mail of per post op de hoogte.

+ - Hoeveel kan ik eigenlijk besparen als de WOZ-waarde van mijn woning verlaagd wordt?

Dit leggen wij u hier uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.

We gaan in dit voorbeeld uit van een woning in de gemeente Heerlen met een WOZ-waarde van € 230.000,- die verlaagd wordt naar € 200.000,-. Dit is een veel voorkomende verlaging van ca. 13% ten opzichte van de oorspronkelijke WOZ-waarde.

Uitgangspunten

Uitgangspunten
Oorspronkelijke WOZ-waarde € 230.000,-
WOZ-waarde na verlaging € 200.000,-
Belastingjaar 2022
Tariefinkomstenbelasting 40,8%

Uw belastingbesparing (op jaarbasis)

 

Uw belastingbesparing (op jaarbasis)
Uw besparing op de aanslag OZB € 59,-
Uw besparing op de aanslag inkomstenbelasting € 91,-
Uw besparing op de aanslag waterschapsbelasting € 2,-
Uw totale jaarlijkse besparing bedraagt € 152,-

Op basis van de WOZ-waarde wordt u elk jaar aangeslagen voor diverse belastingen. Een lagere WOZ-waarde levert dus een jaarlijks terugkerende belastingbesparing op.

+ - Werken jullie landelijk?

Ja, bij het opstellen van de WOZ-bezwaarschriften gebruiken we informatie uit verschillende bronnen. Naast het WOZ-taxatieverslag maken we bijvoorbeeld gebruik van een database met verkoopprijzen van woningen uit heel Nederland. Daarnaast sturen we u een vragenlijst met daarop vragen over uw woning die van belang zijn om de WOZ-waarde te controleren. Door deze vragenlijst kunnen we, naast ons eigen onderzoek naar de waarde, ook rekening houden met specifieke punten die u zelf aangeeft op de vragenlijst en van belang kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of een ongunstige ligging). Zodoende kunnen we, waar in Nederland u ook woont, een goed gemotiveerd bezwaarschrift opstellen om de WOZ-waarde te verlagen.

+ - Wat kan ik doen als het bezwaarschrift wordt afgewezen?

Als uw bezwaarschrift wordt afgewezen en u bent het hier niet mee eens, kan binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak beroep ingesteld worden bij de rechtbank. De rechter gaat dan beoordelen of de WOZ-waarde klopt of niet. Ook bij deze stap kunnen we u helpen. Na ontvangst van de uitspraak op het bezwaarschrift bestuderen we deze en adviseren we u of het wel of niet zinvol is beroep in te stellen tegen deze uitspraak.

WOZ-waarde en bedrijfspand

+ - Kan ik al aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021 doen, terwijl er een bezwaarprocedure loopt tegen de WOZ-waarde van 2022?

Ja, voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 gebruikt u de WOZ-waarde die vorig jaar vastgesteld is. U kunt dus gewoon aangifte inkomstenbelasting doen over 2021. De WOZ-waarde van dit jaar heeft u pas volgend jaar nodig (op het moment dat dan aangifte gedaan wordt over belastingjaar 2022).

+ - Waarom zou ik de bezwaarprocedure uitbesteden en het niet zelf doen?

De gemeente moet de WOZ-waarde bepalen op basis van regelgeving die is vastgelegd in de Wet WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken). Door onze deskundigheid op het gebied van de Wet WOZ en onze jarenlange ervaring in het voeren van effectieve WOZ-bezwaarprocedures ligt het slagingspercentage van door ons opgestarte procedures aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde (slagingspercentage van onze procedures in 2021 was 83%, tegenover het landelijke gemiddelde van 45%). Bovendien hebben we toegang tot een database met verkoopprijzen van woningen in heel Nederland. Hierdoor kunnen we een goed onderbouwd bezwaarschrift voor u opstellen en indienen.

+ - Waarom is jullie dienstverlening gratis?

Bij een gegrond bezwaarschrift wordt de WOZ-waarde verlaagd waardoor u jaarlijks minder belasting betaalt. De gemeente betaalt in dat geval aan ons een proceskostenvergoeding (op basis van een landelijke regeling). Dit vormt onze beloning. Wordt het bezwaarschrift afgewezen, dan nemen wij alle kosten van de betreffende zaak voor onze rekening.

Zodoende zijn er voor u als klant dus nooit kosten verbonden aan onze dienstverlening.

Start gratis WOZ bezwaar

+ - Hoeveel kan ik eigenlijk besparen als de WOZ-waarde van mijn bedrijfspand verlaagd wordt?

Dit leggen wij u hier uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.

We gaan in dit voorbeeld uit van een bedrijfspand (eigendom) in de gemeente Heerlen met een WOZ-waarde van € 346.000,- die verlaagd wordt naar € 282.000,-. Dit is een veel voorkomende verlaging van ca. 18% ten opzichte van de oorspronkelijke WOZ-waarde.

Uitgangspunten

 

Oorspronkelijke WOZ-waarde € 346.000,-
WOZ-waarde en verlaging € 282.000,-
Belastingjaar 2022

Uw belastingbesparing (op jaarbasis):

Uw besparing op de aanslag OZB € 168,-
Uw besparing op de aanslag waterschapsbelasting € 14,-
Totale jaarlijkse besparing (exclusief aanvullende besparing door hogere fiscale afschrijving) € 182,-

Op basis van de WOZ-waarde wordt u elk jaar aangeslagen voor diverse belastingen. Een lagere WOZ-waarde levert dus een jaarlijks terugkerende belastingbesparing op.

Verder is van groot belang dat een lagere WOZ-waarde voor u als eigenaar van een bedrijfspand betekent dat fiscaal meer afgeschreven mag worden hierop. Hierdoor profiteert u ook in de inkomsten- of vennootschapsbelasting (afhankelijk van het toepasselijke fiscale regime) van een fors fiscaal voordeel.

+ - Binnen welke termijn moet het bezwaarschrift worden ingediend?

Nadat u de WOZ-beschikking (staat vermeld op de aanslag gemeentelijke heffingen die u elk jaar ontvangt) van uw gemeente of belastingsamenwerking heeft ontvangen, dient binnen zes weken bezwaar gemaakt te worden. Vindt u de WOZ-waarde te hoog of wilt u de WOZ-waarde gewoon laten controleren, wacht dan niet en meld u direct bij ons aan. Uiteraard houden we voor elke zaak nauwkeurig bij wanneer het bezwaarschrift ingediend moet zijn en zorgen voor een tijdige indiening van het bezwaarschrift. U heeft er zelf geen omkijken meer naar en wij houden u op de hoogte.

+ - Wat gebeurt er nadat ik me heb aangemeld?

Direct na uw aanmelding ontvangt u een e-mail waarin we uw aanmelding bevestigen. Door de klikken op de link ”downloaden” in deze e-mail kunt u de machtiging, de overeenkomst en de vragenlijst (met vragen over de woning) downloaden. We vragen u om deze stukken, samen met kopie/scan van uw aanslag gemeentelijke belastingen naar ons te retourneren. U kunt de stukken naar ons retourneren per e-mail of per post. Na ontvangst van deze stukken, starten we voor u kosteloos de procedure om de WOZ-waarde te verlagen. Vervolgens stellen wij het concept-bezwaarschrift op en sturen dit naar u op ter goedkeuring. Nadat u hiermee akkoord bent gegaan, dienen we het bezwaarschrift in. Als we van mening zijn dat het niet zinvol is om bezwaar te maken, laten we u dit zo snel mogelijk (uiteraard tijdig voor het aflopen van de termijn) weten. Aanmelden kan door het aanmeldformulier op onze website in te vullen en te versturen of door te bellen met ons kantoor (045 – 851 68 76).

 

+ - Werken jullie landelijk?

Ja, bij het opstellen van de WOZ-bezwaarschriften gebruiken we informatie uit verschillende bronnen. Naast het WOZ-taxatieverslag maken we bijvoorbeeld gebruik van een database met verkoopprijzen van bedrijfspanden uit heel Nederland. Daarnaast sturen we u een vragenlijst met daarop vragen over uw bedrijfspand die van belang zijn om de WOZ-waarde te controleren. Door deze vragenlijst kunnen we, naast ons eigen onderzoek naar de waarde, ook rekening houden met specifieke punten die u zelf aangeeft op de vragenlijst en van belang kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of een ongunstige ligging). Zodoende kunnen we, waar in Nederland u ook woont, een goed gemotiveerd bezwaarschrift opstellen om de WOZ-waarde te verlagen.

+ - Moet ik de aanslag gemeentelijke heffingen betalen als jullie bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Ja, de aanslag gemeentelijke heffingen dient u gewoon te betalen als we voor u een bezwaarschrift indienen. Wordt de WOZ-waarde verlaagd, dan wordt automatisch ook de aanslag gemeentelijke heffingen (OZB) en de aanslag waterschapsbelasting verminderd. Eventueel te veel betaalde belasting ontvangt u automatisch terug van uw gemeente of belastingsamenwerking.

+ - Ik ben in de loop van het jaar eigenaar geworden van een bedrijfspand. Kan ik toch bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Ja. Bent u in de loop van het jaar eigenaar geworden van een bedrijfspand via een erfenis of aankoop, dan heeft u waarschijnlijk zelf geen WOZ-beschikking ontvangen. Doordat u in de loop van het jaar eigenaar van een bedrijfspand bent geworden, bent u juridisch belanghebbende geworden ten aanzien van de WOZ-waarde van dit bedrijfspand en kunt u dan ook bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wij kunnen voor u een WOZ-beschikking (waarop de WOZ-waarde van de bedrijfspand vermeld staat) aanvragen. Is de WOZ-waarde te hoog, dan maken we vervolgens voor u bezwaar tegen deze WOZ-waarde. Wilt u meer weten hierover? Stuur ons dan een e-mail of bel 045 – 851 68 76.

+ - Wanneer weet ik of het bezwaarschrift is toegewezen?

De gemeente of belastingsamenwerking moet het bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde afhandelen in het kalenderjaar waarin het is ingediend. Dit betekent dus dat u voor het einde van het jaar weet of de WOZ-waarde verlaagd wordt of niet. Als we de beslissing op het bezwaarschrift ontvangen, stellen we u hiervan natuurlijk zo spoedig mogelijk per e-mail of per post op de hoogte.

+ - Hoeveel kan ik eigenlijk besparen als de WOZ-waarde van mijn woning verlaagd wordt?

Dit leggen wij u hier uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.

We gaan in dit voorbeeld uit van een woning in de gemeente Heerlen met een WOZ-waarde van € 230.000,- die verlaagd wordt naar € 200.000,-. Dit is een veel voorkomende verlaging van ca. 13% ten opzichte van de oorspronkelijke WOZ-waarde.

Uitgangspunten:

Oorspronkelijke WOZ-waarde € 230.000,-
WOZ-waarde na verlaging € 200.000,-
Belastingjaar 2022
Tarief inkomstenbelasting 40,8%

Uw belastingbesparing (op jaarbasis):

Uw besparing op de aanslag OZB € 59,-
Uw besparing op de aanslag inkomstenbelasting € 91,-
Uw besparing op de aanslag inkomstenbelasting € 2,-
Uw totale jaarlijkse besparing bedraagt € 152,-

Op basis van de WOZ-waarde wordt u elk jaar aangeslagen voor diverse belastingen. Een lagere WOZ-waarde levert dus een jaarlijks terugkerende belastingbesparing op.

+ - Wat kan ik doen als het bezwaarschrift wordt afgewezen?

Als uw bezwaarschrift wordt afgewezen en u bent het hier niet mee eens, kan binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak beroep ingesteld worden bij de rechtbank. De rechter gaat dan beoordelen of de WOZ-waarde klopt of niet. Ook bij deze stap kunnen we u helpen. Na ontvangst van de uitspraak op het bezwaarschrift bestuderen we deze en adviseren we u of het wel of niet zinvol is beroep in te stellen tegen deze uitspraak.