045 851 68 76 ma t/m vr 09:00 - 18:00 uur
8, 8
uit 1070 beoordelingen

Rekenvoorbeelden

Belastingbesparing bij verlaging WOZ-waarde eigen woning

Hoeveel kunt u nu eigenlijk besparen als de WOZ-waarde van uw woning verlaagd wordt? Dit leggen wij u hier uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.

We gaan in dit voorbeeld uit van een woning in de gemeente Heerlen met een WOZ-waarde van € 230.000,- die verlaagd wordt naar € 200.000,-. Dit is een veel voorkomende verlaging van ca. 13% ten opzichte van de oorspronkelijke WOZ-waarde.

 

Uitgangspunten  
Oorspronkelijke WOZ-waarde € 230.000,-
WOZ-waarde na verlaging € 200.000,-
Belastingjaar 2022
Tariefinkomstenbelasting 40,8%

 

Uw belastingbesparing (op jaarbasis)  
Uw besparing op de aanslag OZB € 59,-
Uw besparing op de aanslag inkomstenbelasting € 91,-
Uw besparing op de aanslag waterschapsbelasting € 2,-
   
Uw totale jaarlijkse besparing bedraagt € 152,-

 

Op basis van de WOZ-waarde wordt u elk jaar aangeslagen voor diverse belastingen. Een lagere WOZ-waarde levert dus een jaarlijks terugkerende belastingbesparing op.

Belastingbesparing bij verlaging WOZ-waarde woning in erfenis

Om u een beeld te geven van de erfbelasting die u kunt besparen door een verlaging van de WOZ-waarde, staat hieronder een rekenvoorbeeld.


Rekenvoorbeeld  
Oorspronkelijke WOZ-waarde € 275.000,-
WOZ-waarde na verlaging € 230.000,-
Belastingjaar 2022
Tarief erfbelasting (1ste graads) 20%
   
Uw totale besparing aan erfbelasting € 9.000,-

 

Uitgaande van de tarieven in de erfbelasting geldend voor 2022, zorgt deze verlaging van de WOZ-waarde voor een besparing in de te betalen erfbelasting van maar liefst € 9.000,-.