Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact op.

WOZ-waarde en woning

Bij een gegrond bezwaarschrift wordt de WOZ-waarde verlaagd waardoor u jaarlijks minder belasting betaalt. De gemeente betaalt in dat geval aan ons een proceskostenvergoeding (op basis van een landelijke regeling). Dit vormt onze beloning. Wordt het bezwaarschrift afgewezen, dan nemen wij alle kosten van de betreffende zaak voor onze rekening.

Zodoende zijn er voor u als klant dus nooit kosten verbonden aan onze dienstverlening.

De gemeente moet de WOZ-waarde bepalen op basis van regelgeving die is vastgelegd in de Wet WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken). Door onze deskundigheid op het gebied van de Wet WOZ en onze jarenlange ervaring in het voeren van effectieve WOZ-bezwaarprocedures ligt het slagingspercentage van door ons opgestarte procedures aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde (slagingspercentage van onze procedures in 2018 was 82%, tegenover het landelijke gemiddelde van 45%). Bovendien hebben we toegang tot een database met verkoopprijzen van woningen in heel Nederland. Hierdoor kunnen we een goed onderbouwd bezwaarschrift voor u opstellen en indienen.

Nadat u de WOZ-beschikking (staat vermeld op de aanslag gemeentelijke heffingen die u elk jaar ontvangt) van uw gemeente of belastingsamenwerking heeft ontvangen, dient binnen zes weken bezwaar gemaakt te worden. Vindt u de WOZ-waarde te hoog of wilt u de WOZ-waarde gewoon laten controleren, wacht dan niet en meld u direct bij ons aan. Uiteraard houden we voor elke zaak nauwkeurig bij wanneer het bezwaarschrift ingediend moet zijn en zorgen voor een tijdige indiening van het bezwaarschrift. U heeft er zelf geen omkijken meer naar en wij houden u op de hoogte.

Direct na uw aanmelding ontvangt u een e-mail waarin we uw aanmelding bevestigen. Door de klikken op de link ”downloaden” in deze e-mail kunt u de machtiging, de overeenkomst en de vragenlijst (met vragen over de woning) downloaden. We vragen u om deze stukken, samen met kopie/scan van uw aanslag gemeentelijke belastingen naar ons te retourneren. U kunt de stukken naar ons retourneren per e-mail of per post. Na ontvangst van deze stukken, starten we voor u kosteloos de procedure om de WOZ-waarde te verlagen. Vervolgens stellen wij het concept-bezwaarschrift op en sturen dit naar u op ter goedkeuring. Nadat u hiermee akkoord bent gegaan, dienen we het bezwaarschrift in. Als we van mening zijn dat het niet zinvol is om bezwaar te maken, laten we u dit zo snel mogelijk (uiteraard tijdig voor het aflopen van de termijn) weten. Aanmelden kan door het aanmeldformulier op onze website in te vullen en te versturen of door te bellen met ons kantoor (045 – 851 68 76).

Aanmelden >

Ja, de aanslag gemeentelijke heffingen dient u gewoon te betalen als we voor u een bezwaarschrift indienen. Wordt de WOZ-waarde verlaagd, dan wordt automatisch ook de aanslag gemeentelijke heffingen (OZB) en de aanslag waterschapsbelasting verminderd. Eventueel te veel betaalde belasting ontvangt u automatisch terug van uw gemeente of belastingsamenwerking.

Ja. Bent u in de loop van het jaar eigenaar geworden van een woning via een erfenis of aankoop, dan heeft u waarschijnlijk zelf geen WOZ-beschikking ontvangen. Doordat u in de loop van het jaar eigenaar van een woning bent geworden, bent u juridisch belanghebbende geworden ten aanzien van de WOZ-waarde van die woning en kunt u dan ook bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wij kunnen voor u een WOZ-beschikking (waarop de WOZ-waarde van de woning vermeld staat) aanvragen. Is de WOZ-waarde te hoog, dan maken we vervolgens voor u bezwaar tegen deze WOZ-waarde. Wilt u meer weten hierover? Stuur ons dan een e-mail of bel 045 – 851 68 76.

De gemeente of belastingsamenwerking moet het bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde afhandelen in het kalenderjaar waarin het is ingediend. Dit betekent dus dat u voor het einde van het jaar weet of de WOZ-waarde verlaagd wordt of niet. Als we de beslissing op het bezwaarschrift ontvangen, stellen we u hiervan natuurlijk zo spoedig mogelijk per e-mail of per post op de hoogte.

Dit leggen wij u hier uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.

We gaan in dit voorbeeld uit van een woning in de gemeente Heerlen met een WOZ-waarde van € 230.000,- die verlaagd wordt naar € 200.000,-. Dit is een veel voorkomende verlaging van ca. 13% ten opzichte van de oorspronkelijke WOZ-waarde.

Uitgangspunten

Uw belastingbesparing (op jaarbasis)

Op basis van de WOZ-waarde wordt u elk jaar aangeslagen voor diverse belastingen. Een lagere WOZ-waarde levert dus een jaarlijks terugkerende belastingbesparing op.

Ja, bij het opstellen van de WOZ-bezwaarschriften gebruiken we informatie uit verschillende bronnen. Naast het WOZ-taxatieverslag maken we bijvoorbeeld gebruik van een database met verkoopprijzen van woningen uit heel Nederland. Daarnaast sturen we u een vragenlijst met daarop vragen over uw woning die van belang zijn om de WOZ-waarde te controleren. Door deze vragenlijst kunnen we, naast ons eigen onderzoek naar de waarde, ook rekening houden met specifieke punten die u zelf aangeeft op de vragenlijst en van belang kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of een ongunstige ligging). Zodoende kunnen we, waar in Nederland u ook woont, een goed gemotiveerd bezwaarschrift opstellen om de WOZ-waarde te verlagen.

Ja, voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 gebruikt u de WOZ-waarde die vorig jaar vastgesteld is. U kunt dus gewoon aangifte inkomstenbelasting doen over 2017. De WOZ-waarde van dit jaar heeft u pas volgend jaar nodig (op het moment dat dan aangifte gedaan wordt over belastingjaar 2018.

Als uw bezwaarschrift wordt afgewezen en u bent het hier niet mee eens, kan binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak beroep ingesteld worden bij de rechtbank. De rechter gaat dan beoordelen of de WOZ-waarde klopt of niet. Ook bij deze stap kunnen we u helpen. Na ontvangst van de uitspraak op het bezwaarschrift bestuderen we deze en adviseren we u of het wel of niet zinvol is beroep in te stellen tegen deze uitspraak.

WOZ-waarde en bedrijfspand

Bij een gegrond bezwaarschrift wordt de WOZ-waarde verlaagd waardoor u jaarlijks minder belasting betaalt. De gemeente betaalt in dat geval aan ons een proceskostenvergoeding (op basis van een landelijke regeling). Dit vormt onze beloning. Wordt het bezwaarschrift afgewezen, dan nemen wij alle kosten van de betreffende zaak voor onze rekening.

Zodoende zijn er voor u als klant dus nooit kosten verbonden aan onze dienstverlening.

De gemeente moet de WOZ-waarde bepalen op basis van regelgeving die is vastgelegd in de Wet WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken). Door onze deskundigheid op het gebied van de Wet WOZ en onze jarenlange ervaring in het voeren van effectieve WOZ-bezwaarprocedures ligt het slagingspercentage van door ons opgestarte procedures aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde (slagingspercentage van onze procedures in 2018 was 82%, tegenover het landelijke gemiddelde van 45%). Bovendien hebben we toegang tot een database met verkoopprijzen van woningen in heel Nederland. Hierdoor kunnen we een goed onderbouwd bezwaarschrift voor u opstellen en indienen.

Dit leggen wij u hier uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.

We gaan in dit voorbeeld uit van een bedrijfspand (eigendom) in de gemeente Heerlen met een WOZ-waarde van € 346.000,- die verlaagd wordt naar € 282.000,-. Dit is een veel voorkomende verlaging van ca. 18% ten opzichte van de oorspronkelijke WOZ-waarde.

Uitgangspunten

Uw belastingbesparing (op jaarbasis)

Op basis van de WOZ-waarde wordt u elk jaar aangeslagen voor diverse belastingen. Een lagere WOZ-waarde levert dus een jaarlijks terugkerende belastingbesparing op.

Verder is van groot belang dat een lagere WOZ-waarde voor u als eigenaar van een bedrijfspand betekent dat fiscaal meer afgeschreven mag worden hierop. Hierdoor profiteert u ook in de inkomsten- of vennootschapsbelasting (afhankelijk van het toepasselijke fiscale regime) van een fors fiscaal voordeel.

Nadat u de WOZ-beschikking (staat vermeld op de aanslag gemeentelijke heffingen die u elk jaar ontvangt) van uw gemeente of belastingsamenwerking heeft ontvangen, dient binnen zes weken bezwaar gemaakt te worden. Vindt u de WOZ-waarde te hoog of wilt u de WOZ-waarde gewoon laten controleren, wacht dan niet en meld u direct bij ons aan. Uiteraard houden we voor elke zaak nauwkeurig bij wanneer het bezwaarschrift ingediend moet zijn en zorgen voor een tijdige indiening van het bezwaarschrift. U heeft er zelf geen omkijken meer naar en wij houden u op de hoogte.

Direct na uw aanmelding ontvangt u een e-mail waarin we uw aanmelding bevestigen. Door de klikken op de link ”downloaden” in deze e-mail kunt u de machtiging, de overeenkomst en de vragenlijst (met vragen over de woning) downloaden. We vragen u om deze stukken, samen met kopie/scan van uw aanslag gemeentelijke belastingen naar ons te retourneren. U kunt de stukken naar ons retourneren per e-mail of per post. Na ontvangst van deze stukken, starten we voor u kosteloos de procedure om de WOZ-waarde te verlagen. Vervolgens stellen wij het concept-bezwaarschrift op en sturen dit naar u op ter goedkeuring. Nadat u hiermee akkoord bent gegaan, dienen we het bezwaarschrift in. Als we van mening zijn dat het niet zinvol is om bezwaar te maken, laten we u dit zo snel mogelijk (uiteraard tijdig voor het aflopen van de termijn) weten. Aanmelden kan door het aanmeldformulier op onze website in te vullen en te versturen of door te bellen met ons kantoor (045 – 851 68 76).

Aanmelden >

Ja, bij het opstellen van de WOZ-bezwaarschriften gebruiken we informatie uit verschillende bronnen. Naast het WOZ-taxatieverslag maken we bijvoorbeeld gebruik van een database met verkoopprijzen van bedrijfspanden uit heel Nederland. Daarnaast sturen we u een vragenlijst met daarop vragen over uw bedrijfspand die van belang zijn om de WOZ-waarde te controleren. Door deze vragenlijst kunnen we, naast ons eigen onderzoek naar de waarde, ook rekening houden met specifieke punten die u zelf aangeeft op de vragenlijst en van belang kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of een ongunstige ligging). Zodoende kunnen we, waar in Nederland u ook woont, een goed gemotiveerd bezwaarschrift opstellen om de WOZ-waarde te verlagen.

Ja, de aanslag gemeentelijke heffingen dient u gewoon te betalen als we voor u een bezwaarschrift indienen. Wordt de WOZ-waarde verlaagd, dan wordt automatisch ook de aanslag gemeentelijke heffingen (OZB) en de aanslag waterschapsbelasting verminderd. Eventueel te veel betaalde belasting ontvangt u automatisch terug van uw gemeente of belastingsamenwerking.

Ja. Bent u in de loop van het jaar eigenaar geworden van een bedrijfspand via een erfenis of aankoop, dan heeft u waarschijnlijk zelf geen WOZ-beschikking ontvangen. Doordat u in de loop van het jaar eigenaar van een bedrijfspand bent geworden, bent u juridisch belanghebbende geworden ten aanzien van de WOZ-waarde van dit bedrijfspand en kunt u dan ook bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wij kunnen voor u een WOZ-beschikking (waarop de WOZ-waarde van de bedrijfspand vermeld staat) aanvragen. Is de WOZ-waarde te hoog, dan maken we vervolgens voor u bezwaar tegen deze WOZ-waarde. Wilt u meer weten hierover? Stuur ons dan een e-mail of bel 045 – 851 68 76.

De gemeente of belastingsamenwerking moet het bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde afhandelen in het kalenderjaar waarin het is ingediend. Dit betekent dus dat u voor het einde van het jaar weet of de WOZ-waarde verlaagd wordt of niet. Als we de beslissing op het bezwaarschrift ontvangen, stellen we u hiervan natuurlijk zo spoedig mogelijk per e-mail of per post op de hoogte.

Dit leggen wij u hier uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.

We gaan in dit voorbeeld uit van een woning in de gemeente Heerlen met een WOZ-waarde van € 230.000,- die verlaagd wordt naar € 200.000,-. Dit is een veel voorkomende verlaging van ca. 13% ten opzichte van de oorspronkelijke WOZ-waarde.

Uitgangspunten

Uw belastingbesparing (op jaarbasis)

Op basis van de WOZ-waarde wordt u elk jaar aangeslagen voor diverse belastingen. Een lagere WOZ-waarde levert dus een jaarlijks terugkerende belastingbesparing op.

Ja, voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 gebruikt u de WOZ-waarde die vorig jaar vastgesteld is. U kunt dus gewoon aangifte inkomstenbelasting doen over 2017. De WOZ-waarde van dit jaar heeft u pas volgend jaar nodig (op het moment dat dan aangifte gedaan wordt over belastingjaar 2018.

Als uw bezwaarschrift wordt afgewezen en u bent het hier niet mee eens, kan binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak beroep ingesteld worden bij de rechtbank. De rechter gaat dan beoordelen of de WOZ-waarde klopt of niet. Ook bij deze stap kunnen we u helpen. Na ontvangst van de uitspraak op het bezwaarschrift bestuderen we deze en adviseren we u of het wel of niet zinvol is beroep in te stellen tegen deze uitspraak.

Load More