Verlaging WOZ-waarde en belastingbesparing - WOZBEZWAAR.BIZ
WOZBEZWAAR.BIZ

Gratis een deskundig bezwaarschrift tegen uw WOZ-Waarde

Verlaging WOZ-waarde en belastingbesparing

Belastingbesparing bij verlaging WOZ-waarde eigen woning

Hoeveel kunt u nu eigenlijk besparen als de WOZ-waarde van uw woning verlaagd wordt? Dit leggen wij u hier uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.

We gaan in dit voorbeeld uit van een woning in de gemeente Heerlen met een WOZ-waarde van € 230.000,- die verlaagd wordt naar € 200.000,-. Dit is een veel voorkomende verlaging van ca. 13% ten opzichte van de oorspronkelijke WOZ-waarde.

Uitgangspunten

Uw belastingbesparing (op jaarbasis)

Op basis van de WOZ-waarde wordt u elk jaar aangeslagen voor diverse belastingen. Een lagere WOZ-waarde levert dus een jaarlijks terugkerende belastingbesparing op.

Belastingbesparing bij verlaging WOZ-waarde woning in erfenis
Om u een beeld te geven van de erfbelasting die u kunt besparen door een verlaging van de WOZ-waarde, staat hieronder een rekenvoorbeeld.

Uitgaande van de tarieven in de erfbelasting geldend voor 2018, zorgt deze verlaging van de WOZ-waarde voor een besparing in de te betalen erfbelasting van maar liefst € 9.000,-.

Bel mij terug

Bel mij terug