Onze werkwijze

Lees hoe makkelijk aanmelden is en wat wij daarna voor u doen!

Stap 1: Aanmelden

U meldt zich aan door het aanmeldingsformulier op onze website in te vullen en te versturen. U kunt zich natuurlijk ook telefonisch aanmelden.

Stap 2: Retourneren

Na uw aanmelding ontvangt u van ons per e-mail enkele formulieren. Uiteraard kunt u deze formulieren ook per post ontvangen, indien gewenst. Deze formulieren vult u in, ondertekent u, en retourneert u naar ons per e-mail of per post.

Stap 3: Bezwaarschrift

Nadat we van u de gevraagde stukken ontvangen hebben, gaan we voor u aan de slag en stellen we een professioneel bezwaarschrift op. U ontvangt van ons ter info een afschrift van het bezwaarschrift. Mochten we van mening zijn dat een bezwaarschrift een te geringe slaginskans heeft, dan verneemt u het tijdig van ons.

Stap 4: Opsturen

Vervolgens dienen we het bezwaarschrift in bij uw gemeente. Uiteraard houden we u tussentijds steeds op de hoogte voor wat betreft de stand van zaken van uw procedure. De gemeente heeft het hele kalenderjaar om uitspraak te doen op het bezwaarschrift.

Stap 5: Uitspraak

Ontvangen we de uitspraak op bezwaar, dan bestuderen we die en sturen u hiervan een afschrift toe, voorzien van advies. Wordt de WOZ-waarde verlaagd, dan ontvangt u automatisch de te veel betaalde belasting terug. Mocht de uitspraak niet naar tevredenheid zijn, dan kunnen we, indien u dit wenst en in onderling overleg, beroep instellen tegen de uitspraak op bezwaar.

Begin nu met belastinggeld besparen

Aanmelden kost minder dan 3 minuten.