045 851 68 76 ma t/m vr 09:00 - 18:00 uur
8, 8
uit 1070 beoordelingen

Niet eens met de uitspraak op uw bezwaar?

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de uitspraak op een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Als u vindt dat de WOZ-waarde ten onrechte niet of te weinig verlaagd is, bestaat de mogelijkheid om een beroep WOZ-waarde in te stellen bij de rechtbank. Het instellen van beroep moet binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak op het bezwaarschrift. De rechtbank gaat dan beoordelen of de WOZ-waarde (verder) verlaagd moet worden

Voor een leek is het, met name door gebrek aan kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving, lastig om uw gelijk te halen bij de rechter. Wij hebben jarenlange ervaring in het voeren van deze procedures en kunnen de WOZ-beroepsprocedure kosteloos voor u voeren. Krijgen we gelijk, dan bepaalt de rechtbank op basis van een wettelijke regeling dat de gemeente onze kosten moet vergoeden. Krijgen we geen gelijk, dan nemen we de kosten van de procedure voor onze eigen rekening. Het kost u dus nooit iets. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op om samen de mogelijkheden te bekijken.

Verloop WOZ-beroepsprocedure

Voordat we beroep instellen tegen de uitspraak op bezwaar, beoordelen we de slagingskans van de zaak. Zijn wij het met u eens dat de WOZ-waarde, ook na de uitspraak op bezwaar, nog steeds te hoog is, dan kunnen we voor u beroep instellen bij de rechtbank. Dit betekent dat wij in een beroepschrift, deugdelijk gemotiveerd, bepleiten waarom wij vinden dat de WOZ-waarde nog steeds te hoog is (en naar welke bedrag de WOZ-waarde verlaagd moet worden). Vindt een zitting bij de rechtbank plaats, dan zijn wij hierbij aanwezig om uw belang te behartigen. We regelen dus alles voor u en informeren u steeds over de vorderingen van de procedure.

Kosten beroep WOZ-waarde

Geeft de rechter ons gelijk, dan veroordeelt de rechter de gemeente in de proceskosten van de beroepsprocedure. Dit betekent dat de gemeente onze juridische kosten dient te vergoeden. Krijgen we geen gelijk, dan nemen we de kosten van de beroepsprocedure voor onze rekening. Zodoende bent u ons nooit iets verschuldigd voor het voeren van de WOZ-beroepsprocedure. Bij een verlaging van de WOZ-waarde, is het volledige belastingvoordeel voor u. Het kost u dus helemaal niets en u kunt er alleen financieel op vooruit gaan.