WOZ-waarde en beroep bij de rechtbank - WOZBEZWAAR.BIZ
WOZBEZWAAR.BIZ

Gratis een deskundig bezwaarschrift tegen uw WOZ-Waarde

WOZ-waarde en beroep bij de rechtbank

Niet eens met de uitspraak op bezwaar

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de uitspraak op een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde. Als u vindt dat de WOZ-waarde ten onrechte niet of te weinig verlaagd is, bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de rechtbank. Het instellen van beroep moet binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak op het bezwaarschrift plaatsvinden. De rechtbank gaat dan beoordelen of de WOZ-waarde (verder) verlaagd moet worden. Wij kunnen de WOZ-beroepsprocedure voor u voeren. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op om samen de mogelijkheden te bekijken.

Verloop WOZ-beroepsprocedure

Zijn wij het met u eens dat de WOZ-waarde, ook na de uitspraak op bezwaar, nog steeds te hoog is, dan kunnen we voor u beroep instellen bij de rechtbank. Dit betekent dat wij in een beroepschrift, deugdelijk gemotiveerd, bepleiten waarom wij vinden dat de WOZ-waarde nog steeds te hoog is (en naar welke bedrag de WOZ-waarde verlaagd moet worden).

Kosten WOZ-beroep

Geeft de rechter ons gelijk, dan veroordeelt de rechter de gemeente in de proceskosten van de beroepsprocedure. Dit betekent dat de gemeente onze juridische kosten dient te vergoeden. Krijgen we geen gelijk, dan nemen we de kosten van de beroepsprocedure voor onze rekening. Zodoende bent u ons nooit iets verschuldigd voor het voeren van de WOZ-beroepsprocedure. Bij een verlaging van de WOZ-waarde, is het volledige belastingvoordeel voor u. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, neem dan contact met ons op.

Bel mij terug

Bel mij terug