045 851 68 76 ma t/m vr 09:00 - 18:00 uur
8, 8
uit 1070 beoordelingen

WOZ-waarde vormt grondslag voor aanslag erfbelasting

Bent u erfgenaam en behoort een woning of bedrijfspand tot de boedel, dan is de WOZ-waarde hiervan van groot belang voor de hoogte van de erfbelasting die u moet betalen. Hoe werkt het, fiscaal gezien, precies?

Als erfgenaam dient u met de fiscus af te rekenen voor wat betreft de te betalen erfbelasting. Hoeveel erfbelasting u verschuldigd bent hangt af van:

  • uw relatie tot de overledene (de erflater);
  • de hoogte van de erfenis;
  • eventuele fiscale vrijstellingen.

Bent u door de erfenis eigenaar geworden van een woning of bedrijfspand, dan wordt de waarde van dit pand opgeteld bij uw erfenis. Voor wat betreft de waarde van het pand waarvan u eigenaar geworden bent, gaat de fiscus uit van de WOZ-waarde ervan. Is de WOZ-waarde te hoog, dan betaalt u, gelet op de tarieven in de erfbelasting, als snel duizenden euro’s te veel aan erfbelasting. Het belang van een reële WOZ-waarde is voor u als erfgenaam dan ook enorm. Onderstaande tarieven maken dit duidelijk.

Tarieven per groep
Waarde erfenis (2021) Partner Samenwonend (Pleeg)kind, Kind met een handicap Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgenamen, Aanverwanten, Andere relatie met overledene (zoals broer en zus, ouders)
€0, – €122.268,- 10% 18% 30%
€122.269,- en meer 20% 36% 40%

Rekenvoorbeeld: verlaging WOZ-waarde en hoogte erfbelasting

Om u een beeld te geven van de erfbelasting die u kunt besparen door een verlaging van de WOZ-waarde, staat hieronder een rekenvoorbeeld.

Uitgangspunten
Oorspronkelijke WOZ-waarde €275.000,-
WOZ-waarde na verhoging €230.000,-
Belastingjaar 2022
Tarief erfbelasting (1ste graads) 20%
Uw totale besparing aan erfbelasting €9000,-

Uitgaande van de tarieven in de erfbelasting geldend voor 2022, zorgt deze verlaging van de WOZ-waarde voor een besparing in de te betalen erfbelasting van maar liefst € 9.000,-.

Aanmelden voor gratis WOZ-bezwaarschrift

Als wij voor u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, is de slagingskans aanzienlijk groter dan wanneer u zelf bezwaar maakt. In 2021 hebben we een slagingspercentage behaald van maar liefst 83% (tegenover het gemiddelde landelijke slagingspercentage van 40,4% van een willekeurig bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde). Twijfelt u over de hoogte van de WOZ-waarde, meld u dan aan en maak gebruik van onze jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van WOZ-procedures. Maken wij voor u bezwaar, dan kost het u nooit iets. De overheid vergoed onze kosten bij een geslaagd bezwaarschrift. Krijgen we geen gelijk, dan nemen we de kosten van de procedure voor onze eigen rekening. Lees hier waarom onze dienstverlening voor u in alle gevallen kosteloos is. Binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking (=aanslag gemeentelijke heffingen), dient bezwaar gemaakt te worden. Wacht dus niet en meld u vandaag nog aan.