WOZ-waarden van dijkwoningen moeten verlaagd worden - wozbezwaar.biz
wozbezwaar.biz

Gratis een deskundig bezwaarschrift tegen uw WOZ-Waarde

ma t/m zo 7 - 23 uur
045 851 68 76
8, 8
1063 beoordelingen

WOZ-waarden van dijkwoningen moeten verlaagd worden

woz waarde dijkwoningenDe Hoge Raad heeft in een arrest (uitspraak) bepaald dat een deel van de grond van dijkwoningen niet mag worden meegenomen bij het bepalen van de WOZ-waarde. Wordt de grond van deze woningen aangemerkt als dijk, dan mag de gemeente de waarde van deze grond niet meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde. Dit betekent dat eigenaren van dijkwoningen recht hebben op verlagingen van de WOZ-waarden van hun woning. Aangezien het vaak gaat om relatief grote stukken grond, kan de verlaging op basis van deze regel behoorlijk oplopen. Bij een verlaging van meer dan 20% heeft de eigenaar daarnaast recht op verlaging van de WOZ-waarden (en vermindering van de bijbehorende belastingaanslagen) van de voorgaande 5 jaren.

Dijkbewoner Jan Boogaard was partij in de genoemde zaak waarover de Hoge Raad geoordeeld heeft en zijn WOZ-waarde is verlaagd met € 125.000,- naar aanleiding van dit arrest. Volgens een schatting van Arcadis telt Nederland ca. 40.000 dijkwoningen. Het gaat dus om fors aantal woningen waarvan de WOZ-waarden te hoog zijn en de eigenaren recht hebben op verlaging van de WOZ-waarden en vermindering van de bijbehorende aanslagen, waaronder OZB (onroerende-zaakbelasting).

De hoofdregel is dat alle grond en bijbehorende bebouwing van een woning meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde. Bij de waardering van dijkwoningen is echter een uitzondering uit de Wet WOZ (waardering onroerende zaken) van toepassing. Het gaat hierbij om “waterverdedigingswerken en waterbeheersingswerken” en de reden hiervoor is dat de dijken een “bijzondere publiekrechtelijke functie hebben”. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de grond van dijkwoningen (voor zover die als dijk gekwalificeerd wordt) niet meetelt voor de WOZ-waarde en dat de WOZ-waarden van dijkwoningen vanwege deze wettelijke uitzondering verlaagd moeten worden.

Bent u eigenaar van een dijkwoning, dan is het dus raadzaam bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.

Lees ook

Slagingspercentage bezwaarschriften van WOZBEZWAAR.BIZ aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde

Meeste gemeenten verhogen belasting woningeigenaren

Lees ook

Veelgestelde vragen

Bel mij terug

Bel mij terug

  • DD dash MM dash YYYY